Szervezeti és Működési Szabályzat

 

A Zöldliget Általános Iskola Diákönkormányzatának


Tagjai


- minden az iskolában tanuló diák.
- nem rendes tag a Diákönkormányzatot segítő pedagógus.


Felépítése


  • -Tagok

  • -Képviselők

osztályonként 2-2 fő, akiket titkosan választanak meg, minden tanév első három hetében.  Diáktanács
Kötelessége az információk oda-vissza áramoltatása, tájékoztatás.


  • -Diákönkormányzat vezetője

a Diáktanács tagjai titkos szavazással választják meg.
Feladata a Diáktanács munkájának összehangolása, a javaslatok, ötletek, döntések, információk áramoltatása a tantestület és a Diáktanács között, valamint az éves munkaterv elkészítése.
Azonnali felmentéssel jár, ha képviselővel, miniszterrel vagy miniszterelnökkel szemben bármilyen bizonyított fegyelmi vétség merül fel.

Diáktanács

Ülések

- 4-6 hetente 14.00-kor
- rendkívüli ülés összehívható bármely képviselő javaslatára.
- Az ülések várható témájáról a nyilvánosságot a faliújságon keresztül tájékoztatni kell, az ülés előtt három nappal.
- Az ülések nyitottak, bármelyik tag látogathatja.
- Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírása hitelesít.
- Az ülésen határozat, rendszabály, módosító szabály születhet, amit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A miniszterelnök három napon belül köteles az információt a pedagógusok és a diákok felé eljuttatni, melyre egy hét elteltével visszajelzést kell adni, mind a tantestületnek, mind a Diáktanácsnak.

A közoktatási törvényben garantált jogokat a Diákönkormányzat gyakorolja. Ezek a következők:

-Döntési jogkör

- saját működési szabályzatának kidolgozásában (a tantestület véleményezési joga van);
- egy tanítás nélküli munkanap meghatározásában;
- házirend összeállításában;
- tanulók kitüntetésében, jutalmazásában (kivétel azon díjazások, ahol a díjat alapító szervezet saját anyagi fedezetből finanszírozza a díjat, itt a Diákönkormányzatnak véleményezési joga van.)
- tanulói fegyelmi ügyekben;
- együttműködési szerződések kötésében;
- hasznos munkák elvégzésében;
- iskolai versenyek, szemlék, vetélkedők meghirdetésében;
- ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásában.

-Véleményezési jogkör

- az iskolai munkaterv;
- alkalmi versenyek, rendezvények meghirdetése;
- az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat diákokat érintő kérdéseiben;
- a tanév rendjében;
- egyéb programok szervezésében;
- tantestület által alapított díjak odaítélésében.

-Javaslattételi jogkör

- az iskolai élettel kapcsolatos bármely kérdésben.

 

A Működési Szabályzat bármely pontja a Diákönkormányzat által módosítható, törölhető és újabb ponttal kiegészíthető.

 

Velence, 2005. szeptember 20.

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.