Mottó:

Harriet Tubman

 

kreta

 iu1

       
 

 

Tájékoztatás a gimnáziumi két tanítási nyelvű osztályba való bekerüléssel kapcsolatban

 

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2024/2025. tanévre azon tanulók számára, akik a 2023/2024-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2024/2025-ös tanévben induló tagozatok:

Négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód: 0001) képzési területen

A négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a választott célnyelvből legalább a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást várunk el.
A négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt a választott célnyelvből.

 Legyél Te is Zöldligetes!

 Miért? Mert...

 • magas színvonalú nyelvi képzés folyik iskolánkban
 • kéttannyelvű érettségit tehetsz
 • felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetsz
 • tanulhatsz második idegen nyelvet (spanyol/német)
 • B1/B2 szintű nyelvtudásig juthatsz a 2. idegen nyelvből
 • anyanyelvi tanárok segítik a biztos nyelvtudás elérését
 • angol nyelvű rendezvények, versenyek színesítik az iskolai életet
 • fontosnak tartjuk a magyar hagyományok ápolását is
 • kiválóak az iskola technikai adottságai
 • kellemes a környezet

 A képre kattintva részletesebb, aktuális információkhoz juthatsz!

184634

A középiskolai felvételi eljárásrendje

A tanulókat felvételi vizsga alapján vesszük fel.

A felvételi eljárás során  az elérhető maximális pontszám:

250 pont.

1. Egységes írásbeli felvételi vizsga

Formája:

 • központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A központi írásbeli feladatlapok elsősorban nem tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára:

 • A Jelentkezési lap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról, a tanuló általános iskolájában és intézményünkben is átvehető.
 • Az Oktatási Hivatal által kiadott, a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.

A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2023. november 30.

Ha a tanuló több olyan középiskolába fog jelentkezni, ahol az egységesáltalános írásbeli vizsgán való részvétel feltétel a felvételi eljárásban, akkor a tanuló maga dönti el, melyik intézményben tesz írásbeli vizsgát. Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet központi felvételi írásbeli felvételi vizsgára!

A tanuló értékelését a felvételi eljárás során az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja.

Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (Nkt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket, a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény az adottságaikhoz.

Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői, rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség iránti kérelmüket!

A központi felvételi írásbeli eredménye magyar nyelvből és matematikából az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 40%-át adja, maximum100 pontot.

Időpont:

   írásbeli vizsga:           2024. január 20. 10:00 óra

   pótló írásbeli:            2024. január 30. 14:00 óra

Pótló felvételi vizsgát az a tanuló tehet, aki az előző alkalommal neki fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt maradt távol a vizsgától.

2. Komplex felvételi vizsga

A komplex felvételi vizsgára minden, intézményünkbe jelentkező tanulót behívunk.

A vizsga részei:

 • szóbeli meghallgatás angol nyelven
 • írásbeli angol nyelven (rövid esszé)
 • általános elbeszélgetés magyar nyelven

A vizsgák során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk angol és magyar nyelven.

A komplex vizsga az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 40%-át adja, maximum 100 pontot.

Amennyiben a jelentkező a komplex vizsga bármelyik vizsgarészén nem teljesíti a minimum követelményszintet, jelentkezését elutasítjuk.

Minimum követelményszintek:

 • angol szóbeli: elérhető pontszám: 40 pont, minimum követelményszint: 20 pont
 • angol írásbeli: elérhető pontszám: 40 pont, minimum követelményszint: 20 pont
 • beszélgetés magyar nyelven: elérhető pontszám: 20 pont, minimum követelményszint: 10 pont

Időpontja:

   2024. március 5-7. 08:00 órától

A vizsga helye: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium (Velence, Kis u. 1.)

A vizsgákra 2024. február 19-28. között lehet jelentkezni az iskola honlapján.

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók hozzák magukkal

 • B1, vagy B2 szintű nyelvvizsga bizonyítványt (amennyiben rendelkeznek ilyennel)
 • csak abban az esetben kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot, amennyiben a felvételi értesítést postai úton igénylik

3. Hozott pontszámok

A hozott pontok számításakor az általános iskola 7. évfolyamán, év végén és a 8. évfolyamán elért félévi eredményeket vesszük figyelembe irodalomból és magyar nyelvből, történelemből, matematikából, idegen nyelvből.

A hozott eredmények összege adja az összeredmény 20%-át, maximum 50 pontot.

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál:

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük:                          

 • a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
 • a baptista felekezetű családból érkező diákokat
 • a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulókat
 • az iskolánkba járó vagy korábban itt végzett tanulók testvéreit
 • életvitelszerűen Velencén lakó diákokat

A felvételi eljárásban kivételes és egyedi elbírásában részesülhetnek azon tanulók, akik az általános iskolai tanulmányaikat intézményünkben folytatják, és tanulmányi eredményük, illetve nyelvi készségeik megfelelő szinten vannak.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola hirdetőtábláján és honlapján 2024. március 22-ig hozzuk nyilvánosságra. A Felvételi Központ értesítése után írásban értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket 2024. május 2-ig elektronikusan postázzuk.

További információk, jelentkezés komplex vizsgára  a "Felvételi 9. évfolyam" menüpont almenüiben.

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.