Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái

AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE

Iskolánkban a tanulók írásbeli beszámoltatásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

  • 1. Iskolánk – figyelembe véve a tantárgyak sajátosságait – a tanulók írásbeli beszámoltatásának az alábbi formáit alkalmazza:

• szövegértést felmérő feladatlap
• témazáró felmérő
• tollbamondás
• önálló szövegalkotás (fogalmazás)
• szódolgozat (idegen nyelv)
• év eleji felmérő
• félévi felmérő
• időszakos felmérők
• év végi felmérő

  • 2. A tanulókat legkésőbb az írásbeli beszámoltatás előtti szaktárgyi órán tájékoztatni kell a beszámoltatás idejéről, formájáról és témájáról.
  • 3. A felmérő feladatlapokon minden feladat mellett fel kell tüntetni az elérhető pontok számát, a feladatlap végén a pontok érdemjegyekre történő beszámítását. Amennyiben nem előre elkészített feladatlapról van szó, ezeket az információkat a táblára kell felírni.
  • 4. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. Ennek megvalósítása érdekében a szaktanárok ceruzával előzetesen bejegyzik a naplóba a megfelelő napnál és óránál a felmérő íratás szándékát. Amennyiben több felmérésre kerülne sor, az érintett szaktanárok az osztályfőnök bevonásával konzultálnak.
  • 5. Az egy-egy nagyobb témakört átfogó felmérők érdemjegyeit a szaktanárok piros színnel írják be a naplóba. A tanulók félévi és év végi osztályzatainak megállapításánál ezek az érdemjegyek nem számíthatnak be súlyosabb mértékben, mint a tanuló szóbeli feleleteinek érdemjegyei.
  • 6. A tanulók fegyelmezésére, büntetésére felmérőt (röpdolgozatot) nem szabad íratni.

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.