Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények

Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

 

Alsó tagozat

Dátum Feladat Felelős
Augusztus
22.hétfő

Alakulóértekezlet

Munkavédelmiéstűzvédelmioktatás

igazgató
24-28. Zöld iskola testnevelés órarendjének elkészítése Szávainé Mike Tímea
24.szerda Munkaközösségiértekezlet Bálintné Nagy-Kaszap Ditta
30.kedd

Munkavédelmi   és   tűzvédelmi   oktatás Tanévnyitóértekezlet

igazgató,igazgatóhelyettesek
24-31. Pakolás, költözés       osztályfőnökök, napközis n, pedassz.
Szeptember
1.csütörtök

Zöld iskolarész átadása és tanévnyitó ünnepség 1-4. évfolyamon

igazgató, Bálintné Nagy- Kaszap Ditta, Teklesz Zsuzsanna, Bencs Dóra
1.csütörtök Elsőtanításinap osztályfőnökök,igazgatóhelyettesek
1.csütörtök Munkavédelmi, tűzvédelmi ésbalesetelhárításioktatás atanulókrészére osztályfőnökök
5-30. Szülőiértekezletek igazgató,osztályfőnökök
2-30. Elsőosztályostanulók DIFER,GMPvizsgálata,tanulási zavarokszűrése JózsefnéSzalaiTünde
9.péntek Tankönyvpótrendelés SzilágyiRéka,osztályfőnökök
12. hétfő Munkaértekezlet; fogadóóra igény szerint egész tanévben egyeztetés alapján igazgató,igazgatóhelyettesek,tantestület
13-14. MaTalent7 Bálintné Nagy- Kaszap Ditta
17. szombat Tekerasuli!–családi kerékpáros túra testnevelésszakostanárok
22. csütörtök Sulizsák – Zöld iskolarész Domak Attiláné
29.csütörtök Mihály-napi vásár az1-4.évfolyamokon

Gőgös Andrea

Kutainé Somogyi Anikó

Szávainé Mike Tímea

26-nov. 30.

4. évf. bemeneti mérés

Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Halász Krisztián

Osztálykirándulások  
Október
Iskolafogászat igazgatóhelyettesek,osztályfőnökök
Egészségnapok az osztályokban Alapiné Tabi Rita
1. szombat BabákRózsakertje –városirendezvény Vass János
3. hétfő Tanmenetekleadásihatárideje munkaközösség-vezetők

Felső tagozat

Mikor? Feladat/esemény Felelős
Augusztus    
22 Alakuló értekezlet  
26 Munkaközösségi értekezlet  
29 Tanévnyitó értekezlet  
Szeptember    
  ügyelet megszervezése Váncsa Krisztina
  tanév eleji adminisztráció felsős munkaközösség
  Szülői értekezletek osztályfőnökök
16. Bolyai matematika verseny nevezési határideje Váncsa Krisztina
17. Teker a suli Czuppon István, testnevelés munkaközösség
09.19-10.10. Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése Sajkás Balázsné, Elbert Tamás
22. Sulizsák  
Október    
1-től felvételi előkészítők indítása magyar: Karsai Dénes, Bernáth Éva
matek: Segesdiné S. Anna
1-ig tanmenetek leadása felsős munkaközösség
6. Megemlékezés - Aradi vértanúk 5.évfolyam
11-ig nevezés Zrínyi Ilona matematikaverseny Segesdiné S. Anna
14. Bolyai csapatverseny (matematika) iskolai forduló Váncsa Krisztina
15. Pályaorientációs nap osztályfőnökök
21. Megemlékezés - 1956. okt. 23.  
  B-sek napja USA Gulyásné Ny. Rita, Háriné B. Dalma
28. Reformáció napja  
29.-11.06. Őszi szünet  
31.-ig nyolcadikosok tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 8.-os osztályfőnökök, külső előadó
November    
7. Őszi szünet utáni első tanítási nap  
  J? vagy Ly? helyesírási verseny - iskolai és megyei forduló magyar munkaközösség
14. Munkaértekezlet Czuppon István, munkaközösségek
15. Névadónk hava matematika verseny Kápolnásnyék matem. munkaközösség
21-25. Hálaadás hitéleti, angol munkaközösség
21. Zrínyi matematika verseny 1. forduló (iskolai) Segesdiné S.Anna
10.28-12. 14. Cipősdoboz  
December    
2.-ig Jelentkezés a központi felvételi írásbeli vizsgára 8.-os munkaközösség
2. jelentkezés az Arany János Tehetségprogramba 8.-os osztályfőnökök
6. Mikulás nap - öltözz pirosba! felsős munkaközösség
21. Iskolai karácsony  
21. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  
Január    
3. Téli szünet utáni első tanítási nap  
  Jelentkezés a Bendegúz nyelvÉsz versenyre magyar munkaközösség
eleje megnyit a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszert 8.-os osztályfőnökök, Sajkás Balázsné
20?? Osztályozó értekezlet  
21. Központi felvételi  
23. Magyar Kultúra Napja 6.-os osztályfőnökök
27-ig Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök
31. Pótló Központi felvételi  
28.?? Félévi értekezlet  
Február    
  Szülői értekezletek osztályfőnökök
  Farsangi karnevál település rendezvényén a munkaközösség képviseli az intézményt
17. Zrínyi matematikaverseny 2. forduló Segesdiné S. Anna
24 Megemlékezés – Kommunista diktatúrák áldozatai történelem munkaközösség
  Farsang Nagy Edit, DÖK
Március    
06. Munkaértekezlet, fogadóóra  
06.-10. Pénzhét Váncsa Krisztina
  Triáda matematikaverseny matem. munkaközösség
21-22 Felvételi sorrend módosítás 8.-os osztályfőnökök
23 Módosító adatlap továbbküldése Sajkás Balázsné

 

 

Április

   
5. Húsvéti Istentisztelet hitéleti munkaközösség
6.-11. Tavaszi szünet  
  Magyar Költészet Napja - Felsős szavalóverseny Nagy Edit, magyar munkakközösség
16. Megemlékezés - Holokauszt áldozatainak emléknapja  
04.24.-04.28 Fenntarthatósági témahét Szilágyi Réka, Bernáth Éva, Soponyai-Solti Anett, Bozainé Szeip Krisztina
22. A mi napunk - A Föld Napja (B-s osztályok) Bozainé Szeip Krisztina
24. Tavaszi nevelőtestületi értekezlet-szakmai nap  
28. Medve matematika verseny Jakab Bernadett, Horváthné Filep Csilla
Május    
20. Anyuka-Apuka Kupa Elbert Tamás
26. Pünkösdi Istentisztelet hitéleti munkaközösség
Június    
  Megemlékezés - Nemzeti Összetartozás Napja történelem munkaközösség
  Osztályozó értekezlet  
9. DÖK nap Nagy Edit
9. Bolondballagás 8.-os osztályfőnökök
17. Ballagás 7.-es osztályfőnökök
  Tanévzáró értekezlet  
20-24. Táboroztatás  

Gimnázium

Augusztus:

 • munkaközösségi értekezlet
 • augusztus 23-24. gólyatábor (Segesdi Gergő, Németh Tamás és segítő kollégák)
 • javító vizsgák és osztályozó vizsgák lebonyolítása (Horváthné Filep Csilla, Jakab Bernadett, Karácsonyné Bekecs Ildikó, Karsai Dénes, Katona Csilla, Keresztesiné Czuppon Rita, Oláh-Horváth Beáta, Scharle Anna, Soponyai-Solti Anett, Tári Emese, Tóthné Benkő Mónika)
 • őszi előrehozott érettségi jelentkezésének segítése, osztályozó vizsgák lebonyolítása (Oláh-Horváth Beáta, Scharle Anna, Jakab Bernadett, Tóthné Benkő Mónika)

Szeptember:

 • szülői értekezletek (Oláh-Horváth Beáta, Keresztesiné Czuppon Rita, Kissné Berta Orsolya, Segesdi Gergő) – az idei tanévtől az összes évfolyamon személyes megjelenésű
 • közösségi szolgálat megbeszélése, szabályok, előírások ismertetése (Kissné Berta Orsolya, osztályfőnökök)
 • 12. évfolyam év előkészítő munka-kirándulása (3 nap Tatán)
 • fakultációk indítása a 11. és 12. évfolyamokon
 • DÖK szervezése, képviselők választása, feladatok megbeszélése (Kissné Berta Orsolya)
 • Rendhagyó irodalom órák, új projektek előkészítése (Oláh-Horváth Beáta, Hollóy Zsolt)
 • gimnáziumi munkaterv összeállítása (Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)
 • szeptemberi munkaértekezlet (Keresztesiné Czuppon Rita, Tóhné Benkő Mónika)
 • gimnáziumi 2 napos külföldi tanulmányút – Szlovénia (Keresztesiné Czuppon Rita, szeptember 23-24.)
 • október 1-ig tanmenetek elkészítése és bemutatása, osztályozó vizsga követelmények elkészítése (szaktanárok, Keresztesiné Czuppon Rita)
 • őszi tanulmányi kirándulások szervezése osztályonként (1 nap, osztályfőnökök)

Október:

         háziverseny: Reading Competition – angol nyelvű olvasóverseny október és január között (Roger Currie)

         gólyahét, gólyaavatás október 3-tól, avatás október 7-én (Segesdi Gergő, Oláh-Horváth Beáta, Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

         pályaorientációs nap a gimnáziumban

         Október 23. ünnepség (Oláh-Horváth Beáta, Hollóy Zsolt)

         érettségi team felállítása, ütemterv készítése (Jakab Bernadett, Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

November:

         nyílt nap a leendő 9. osztályosok számára (Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

         munkaértekezlet (Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

         november 21-25. Hálaadás angol órákon (Nagy Erzsébet, Scharle Anna, Németh Tamás, Roger Currie)

         tablókészítés a 12. évfolyamnak

         OKTV első fordulói az iskolában (Scharle Anna, Keresztesiné Czuppon Rita)

December:

         december 9. fenntarthatósági nap a gimnáziumban

         szalagavató főpróba

         december 10. szalagavató

         karácsony a gimnáziumban (osztályfőnökök)

Január:

         félévzárás

         január vége - osztályozó értekezlet

Február:

         február - félévi értekezlet: tapasztalatok összegyűjtése, új célok kijelölése

         félévi szülői értekezletek (osztályfőnökök)

         február 10. gimnáziumi bál a 10. évfolyam szervezésében (Kissné Berta Orsolya)

         2023. február 1. érettségire jelentkezés (Jakab Bernadett)

         szóbeli felvételi a leendő 9. osztályosok számára (Hunyár Lucy, Keresztesiné Czuppon Rita, Nagy Erzsébet, Tóthné Benkő Mónika)

         előzetes jelentkezés a fakultációkra a 10. évfolyamon (Kissné Berta Orsolya, Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

Március:

         március eleje - munkaértekezlet (Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

         pályaorientációs napok (Segesdi Gergő, Kissné Berta Orsolya, Keresztesiné Czuppon Rita, Oláh-Horváth Beáta)

Április:

         április eleje - tavaszi nevelési értekezlet (Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

         április vége - munkaértekezlet (Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

Május:

         május 3. bolondballagás

         május 4. szerenád

         május 6. ballagás (Oláh-Horváth Beáta, Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

         írásbeli érettségi vizsgák

         kompetencia mérés a 9-10-11. évfolyamokon (Józsefné Szalai Tünde, Tóthné Benkő Mónika)

         Zöldliget Kupa – iskolai rendezvény

         fakultációkra jelentkezés véglegesítése a 10. évfolyamon (Kissné Berta Orsolya, Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

         év végi osztálykirándulások (Oláh-Horváth Beáta, Keresztesiné Czuppon Rita, Kissné Berta Orsolya, Segesdi Gergő)

Június:

         szóbeli érettségi vizsgák

         érettségi bizonyítványok átadása

         bankett

         tanévzáró értekezlet: éves tapasztalatok összegzése (Keresztesiné Czuppon Rita, Tóthné Benkő Mónika)

Angol

Augusztus:

         Munkaközösségi értekezletek

         Megbeszélések kisebb csoportokban, együtt tanító tanárok egyeztető megbeszélései

Szeptember:

         Munkaterv összeállítása

         Csoportbeosztások/ csoportok véglegesítése

         Tanterem beosztás elkészítése

         Tankönyvek kiosztása (angol, Science, Geography, Biology)

         Új kollégák felkészítése, segítése

         Első héten összevont órák, együtt tanító tanárok érzékenyítése

         Tanmenetek elkészítése, a meglévő tanmeneteknek az adott csoporthoz történő igazítása

         Szülői értekezleteken a nyelvi mérések, nyelvvizsgák rendszerének bemutatása (5. és 8. évfolyamokon)

         Munkaközösségi megbeszélések kisebb csoportokban

Október:

         Jelentkezés online nyelvi versenyekre

         Fall Fest 1-4. évfolyamokon

         Thanksgiving előkészítése

         Reading Competition meghírdetése 3-4. és 5-8. évfolyamokon

         Poetry competition, angol nyelvű versmondó házi verseny évfolyamok szintjén 5-8. évfolyamokon

         English library opening mindkét iskolarészben, gimnázisták esetleges bevonása (közösségi szolgálat)

November:

         Speech/Debate Competition házi versenyek (7-8. évfolyam és 9-12. évfolyam)

         Thanksgiving in class

         Science Competition a kéttannyelvű 5-6. osztályok számára

         Reading Competition

         Poetry competition, angol nyelvű versmondó házi verseny 3-4. évfolyam

         ’b’-sek napja keretében angol órákon projektek

         Célnyelvi országok vetélkedő angol nyelven a ’b’ osztályokban (USA)

         Munkaközösségi értekezlet, őszi nevelési értekezlet

December: 

         Karácsonyi szokások a célnyelvi országokban

         Reading Competition

         Próbavizsgák Cambridge Movers és Flyers vizsgákra

Január: 

         Munkaközösségi értekezlet

         Félévzárás, értékelés

         Reading Competition

Február: 

         Próbavizsgák EuroExam, LanguageCert középfokú nyelvvizsgákra 8. évfolyamon

         Próbavizsgák a központi kimeneti mérésekre a 6-8. és 9-11. évfolyamokon

         Nyelvvizsga előkészítő foglalkozások indítása (8. évfolyam)

         ’b’-sek napja keretében angol órákon projektek

         Spelling Bee vetélkedő osztályszinten (5-8. évfolyamok)

Március: 

         Munkaközösségi értekezlet, tavaszi nevelési értekezlet

         St. Patrick Day (1-4. évfolyamok)

Április: 

         British Council nyelvvizsgák szervezése, lebonyolítása a 4-5. évfolyamokon (Movers, Flyers)

         8. évfolyamon EuroExam és LanguageCert B2 nyelvvizsgák előkészítése, jelentkeztetés segítése

         ’b’-sek napja keretében angol órákon projektek

Május: 

         Angol nyelvű anyák napi műsorblokkok az alsós osztályokban

         célnyelvi mérés 6-11. évfolyamokon

         nyelvi mérés 6-8. évfolyamokon

         Iskolára hAngoló foglalkozások a leendő elsősök számára

         Music competition (5-6. évfolyamok)

         EuroExam és LanguageCert B2 nyelvvizsgák (8. évfolyam)

Június: 

         Munkaközösség munkájának értékelése 

 

Hitélet

 

Dátum Feladat Felelős
Okt.27. Zöld isk., 28. Liget Reformáció megünneplése Kovács Dániel, Papp Sándorné
Nov. 21-25. Hálaadás ünnepe Hitoktatók
Nov. 20-27. Baptista Művészeti Napok Papp Sándorné
Nov. 28-dec. 14. Cipősdobozok gyűjtése Papp Sándorné
Dec. 21. Karácsonyi istentiszteletek Kovács Dániel, Papp Sándorné
2023. febr. 17. Házasság Hete rendezvény Papp Sándorné
Április 5. Húsvéti istentisztelet Kovács Dániel, Papp Sándorné
Május 8-10. Ima az érettségizőkért Papp Sándorné
Május 12. Zöld, máj. 15. Liget Hitéleti nap Papp Sándorné
Május 25. Imanap Papp Sándorné
Május 26. 1. és a 3. óra Pünkösdi istentisztelet Kovács Dániel, Papp Sándorné
Július Angol bibliai tábor Papp Sándorné
Aug. Tiszaroffi táboroztatás Papp Sándorné

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.