tehetsegpont logo


 

 

 

TEHETSÉGPONT A VELENCEI  ÁLTALÁNOS  ISKOLÁBAN


 N-JOY and SHARE angol nyelvi tehetségműhely Műhelyvezető: Tóthné Benkő Mónika A program célja: Az angol nyelvi tehetségműhely N-JOY and SHOW programjának a célja a gyermekek idegen nyelvi képességeinek, ismereteinek fejlesztése mellett, különböző kultúrák megismertetése és elfogadtatása, illetve a tanulók saját kultúrájának idegen nyelven történő bemutatásának elsajátítása. A programban ezért kiemelten fontosnak tartjuk az anyanyelvi beszélőkkel való találkozásokat, illetve intézményünk anyanyelvi tanáraival való együttműködést.Az ötödik évfolyam még az általános intellektuális képességek erősítésének időszaka, de az általános képességek fejlesztésén túl el kell indulni a speciális képességek fejlesztése útján is. A program segítségével szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy minél több területbe kóstolhassanak bele a gyermekek (pl. idegenvezetés). Szélesedjen látókörük, számukra ismeretlen, új feladatokkal találkozzanak, ezáltal fejlődik énképük, önismeretük, illetve a kulturális hovatartozás érzése is.A program megvalósítása során célunk továbbá az IKT eszközök tudatos használatának erősítése, újszerű feladatokon keresztül a motiváció fenntartása, illetve az érdeklődés felkeltése újabb területek iránt.Fontosnak tartjuk a program megvalósítása alatt a kooperációs készségek fejlesztését, ösztönözzük egymás segítését, támogatását, akár mentorálását. A programba szeretnénk bevonni néhány 8. osztályos tanulót is, hogy a Vlog készítésnél segítsék társaikat.A program segíti a gyermekek komplex személyiségfejlesztését. Fontos a tehetség szempontjából leglényegesebb személyiségvonások megerősítése és a kognitív folyamatok hatékonyabbá tétele. Ezen területek fejlesztésével, támogatásával igazi alkotókká válhatnak.Beválogatás, tehetségazonosítás: A beválogatást, tehetségazonosítást az 5. évfolyam első félévében végezzük. A beválogatás több lépcsőben zajlik. Információkat gyűjtünk a szülőktől, a szaktanároktól is, illetve felmérjük a gyerekek igényét. A beválogatás fontos szempontja a tanuló egyéni motivációja.A beválogatáshoz továbbá szükség van arra is, hogy objektív eszközökkel megállapítsuk a tanulók képességét. Ez azért fontos, hogy a tehetséggondozó program beindítása és megvalósítása során tisztában legyünk a tanulók képességeivel és ehhez mérten tervezzük a programot.Terveink szerint beválogatunk olyanokat is, akik összeredményükben gyengébbek, de egy-két részterületen kimagasló eredményt érnek el, illetve kellőképpen motiváltak.Várt eredmények: Célunk, hogy a tanulók frusztráció nélkül legyenek képesek megosztani véleményüket kultúrákról, kultúrák közti különbségekről. Képesek legyenek képviselni és bemutatni saját hazájukat, kultúrájukat más országok képviselőinek. Eredménynek könyveljük el, ha a gyerekek törekedni fognak a program megvalósítása során a jó teljesítményre, motivációjuk, érdeklődésük fenntartható lesz és hatékonyan dolgozzák fel az új ismereteket. Fontos, hogy a tanulók megedződjenek a feladathelyzetekben.Tanulmányi kirándulás: A program szerves része a tanulmányi kirándulás. A kirándulás lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek játékosan megéljék, kipróbálják és megosszák egymással az elsajátított ismereteket, technikákat. Az intézményünk anyanyelvi tanáraival közösen megvalósított program biztosítja a „valós helyzet” élményét, továbbá a kirándulás jellegéből adódóan kiváló lazító program is.

 1. műhelyfoglalkozás 2017.10.17.

 • Éves munkaterv ismertetése, megvitatása
 • Műhelyfoglalkozások rendjének megbeszélése, közös szabályok megfogalmazása
 • Ötszavas bemutatkozás
  Minden játékos kap egy kis papírlapot, amelyre felír öt, rá jellemző tulajdonságot (négy igaz és egy hamis állítást ír önmagáról). Ezt követően összeszedjük a cédulákat, és egyenként felolvasva a cédulákon szereplő tulajdonságokat (igaz vagy hamis állításokat) megpróbáljuk kitalálni, hogy ki volt az „elkövető”. Kérhetjük, hogy a tippelő próbáljon indoklást is fűzni az ötletéhez: miért gondolja, hogy X Y írhatta az adott cetlit. A sikeres kitalálás után nyújtsa fel a kezét az író, és beszéljen arról röviden (amennyi a helyzetben kényelmes számára), hogy miért épp azt írt, amit.

 

 • Képességfa (év közben folyamatosan)
  A gyerekek az álló rajzlapra közösen rajzolnak egy fát. A fának annyi ága van, ahányan vannak a csoportban. Az ágak végére ráírják nevüket. Az ágakon lévő levelek egy- egy képességről, tudásról tanúskodnak. Több alkalommal történő beszélgetés nyomán kerülnek fel a levelek az ágakra. A levelekbe beírják a gyerekek a rájuk jellemző tudást, képességet. A fa kifüggeszthető, és amikor valamelyik gyerek úgy érzi, hogy az ágára új levelet rajzolhat, jelzi a csoportnak, majd felrajzolja és beírja a jelentését. A fa egész tanévben újabb levelekkel gyarapodhat.

   2-3. műhelyfoglalkozás 2017.11.07. és 2017.11.14.

 • Amerikai kultúra megismerése és ismertetése
  USA – North-Carolina, Texas, Arizona, California, Kansas, Alaska és Washington DC
 • Csoportalakítás
  2-3 fős csoportok kialakítása tanulói választás alapján
 • egy államról poszter készítése adott anyagokból
  Adott anyagok: információs lapok, képek, színes lapok, kartonok, színes ceruza, filctoll, ragasztó, olló, díszítő elemek
 • tervezés, projektmunka
 • prezentáció előkészítése, jegyzetek készítése

  A műhelyfoglalkozáson készült fotók: 

  

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

A weboldal sütiket használ. Ezen cookie-k elfogadása nélkül az Intézmény nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezen cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az Érintettről vagy olyan adatot, amelyek marketing célokra használhatók fel. További információk