Tájékoztató az étkezés igényléséről, és befizetéséről

 

1. Tájékoztató az étkezés igényléséről

Tisztelt Szülő! Amennyiben gyermekének 2017. szeptember 1-től igényt tart közétkeztetésre, kérem hogy a

„NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRŐL 2017/18. TANÉV” c. nyomtatványt kitöltve és aláírva legkésőbb 2017. szeptember 6-ig az osztályfőnöknek vagy az iskola titkárságán leadni szíveskedjen.

  • Gyermeke a hiányzását a szülő (is) bejelentheti a lemondani kívánt napon reggel 8 óráig, személyesen vagy telefonon a 22/589-200 számon vagy e-mailben Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
  • Amennyiben az iskolai étkezést a továbbiakban nem kívánják igénybe venni, azt kérjük írásban jelezni a megszűnést megelőzően legalább 5 nappal! A nyilvántartásból csak ebben az esetben töröljük a tanulót.
  • Az étkezési térítési díj befizetése havonta, előre történik. A térítési díj összegéről az iskola számlát állít ki, majd elektronikusan megküldi a szülő által megadott e-mail címre csatolt fájlként. (A befizetésről a tájékoztatót kérem, figyelmesen olvassa el.)
  • A térítési díj elmaradása esetén (1 hónapon túli tartozás) az étkezést a gyermek számára nem biztosítjuk!

Az iskolai étkezések térítési díjai 2018. január 1-től:

Étkezés térítési díja 100%, 490,- Ft/nap
Kedvezményes 50 % 245,- Ft/nap

Kedvezmények:

  • Az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján:
  • ingyenesen étkezhet az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vettek.
    50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű, a három, vagy több gyermekes családban nevelkedő tanuló.
    Visszamenőleg kedvezményt érvényesíteni nem áll módunkban!

A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell, melyet a nyomtatványhoz csatolni szíveskedjenek!

Étkezéssel kapcsolatos kérdésekkel a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre írhat vagy az 589-200 telefonszámon érdeklődhet.

 

2. Tájékoztató az étkezés befizetéséről

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolában az étkezés térítési díjat az iskola szedi be az alább választható lehetőségek alapján:

BANKI ÁTUTALÁSSAL

Az étkezési térítési díj befizetése havonta, előre történik. A térítési díj összegéről legkésőbb tárgyhó 10. napjáig az iskola kiállítja az átutalásos számlát, majd elektronikus úton megküldi a szülő által megadott e-mail címre csatolt fájlként. Fontos, hogy olyan e-mail címet adjon meg, melyet rendszeresen figyelemmel kísér!
Szülő köteles a számlán szereplő fizetési határidőig a Zöldliget Iskola UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000100-76770017 sz. számlájára a számlán szereplő összeget átutalni.
Több gyermek étkezési díjának utalását gyermekenként külön-külön szükséges utalni az adatok kezelhetősége miatt.
Megjegyzés rovatba az alábbiakat kérjük feltüntetni:

gyermek neve, osztálya, számla száma

(például: Kiss Ádám, 1.a 0001/0011)

Ha az átutalás határidőig beérkezett, akkor az iskola rögzíti a gyermeket az étkezésre jogosultak közé.
Ha NEM érkezett meg az átutalás, akkor a számlát az iskola sztornózza, így a gyermek nem jogosult az étkezésre.

Kérjük, hogy fizetésnél a banki átutalást – az Önök kényelme érdekében – részesítsék előnyben.

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSSAL (sárga csekk)

A közlemény rovatba kérjük beírni a gyermek nevét, osztályát, az időszakot, amelyre a fizetés vonatkozik. (A csekket kérni kell a Titkárságon).

Figyelem! Amennyiben az adott hónap 20. napjáig nem kapja meg e-mailben a számlát, kérjük jelezze felénk az 589-200 -as telefonszámon! 

Velence, 2017. szeptember 1.

Czuppon István igazgató

 

Aktuális étlapok