Cikkek

 

Pályázataink...

 

A korábbi évek során felmerült az igény arra, hogy iskolánk is Tehetségponttá váljon. A pedagógusokkal való közös gondolkodás és a számos felkészítő továbbképzést követően 2017 nyarán a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól megkaptuk a „Regisztrált Tehetségpont” címet. Az idei tanévben indítjuk el tehetséggondozó munkánkat az ötödik és harmadik évfolyamon matematika és angol nyelv területén, valamint a sportban tehetséges tanulók tanulmányi támogatását.

Játékos tehetséggondozás eszközparkjának bővítése a velencei általános iskolában


A tehetségpont kialakításával párhuzamosan kerestük a lehetőséget, hogy az általunk választott tehetségterületeken az eszközparkot is bővítsük. Ennek kapcsán intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása című NTP-TFJ-17 kódjelű pályázati kiírásra beadott A játékos tehetséggondozás eszközparkjának bővítése a velencei általános iskolában című pályázatunk a Támogató döntése alapján 550000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázati összegen 99 db térbeli, vizuális és logikai gondolkodást fejlesztő játékot tudunk beszerezni.


A beszerzésre kerülő társasjátékokat nem csak a tehetséggondozó foglalkozásokon, hanem tanórákon is alkalmazni szeretnénk, valamint alsó és felső tagozatban egy-egy társasjáték szakkör beindítását is tervezzük.
2017. október 16-án 16.30 órakor a Játssz most velünk! című nyertes pályázatunkat bemutató rendezvényünkön tájékoztatjuk a szülőket programjainkról.
A Matematika Tehetséggondozó Műhely első foglalkozására, csoportalakításra 2017. október 18-án 1345-kor kerül sor, míg az Angol Nyelvi Tehetséggondozó Műhely első foglalkozására és a csoportalakítására 2017. október 17-én 1345-kor várjuk szeretettel az érdeklődő ötödikes tanulókat.

 

A megnyitó rendezvényen előadott prezentáció

Dia1 Dia2 Dia3

Dia4 Dia5 Dia6

Dia7 Dia8 Dia9

Dia10 Dia11 Dia12

Dia13 Dia14 Dia15

A megnyitó rendezvényen készült fotók

 

 Pályázat csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a Baptista Tehetségsegítő Tanács tehetségalapjából történő finanszírozással

A baptista fenntartású intézményekben csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósításának támogatására a fenntartó, a Baptista Szeretetszolgálat, az általa alapított Baptista Tehetségsegítő Tanácson keresztül pályázatot írt ki. Céljuk a baptista iskolák tehetséges tanulóinak támogatása és a támogatott csoportos tehetségsegítő tevékenységek által a Baptista Tehetségsegítő Tanács jó gyakorlatainak bővítése.

A pályázat keretében egy 33 tanórányi időtartamú fejlesztő foglalkozássorozat, tehetségműhely és egy ehhez kapcsolódó tanulmányi kirándulás megvalósítására pályáztunk, amely minimum 8 maximum 16 diák bevonásával valósul meg.

Megvalósítási időszak: 2017. október 20. és 2018. május 30. között.

A Pályázaton legalább 100 000 Ft legfeljebb 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatás volt igényelhető. Intézményünk elnyerte a maximális 250 000 Ft támogatást.

A program neve: N-JOY and SHOW – angol nyelvi tehetségműhely

A program célja: Az angol nyelvi tehetségműhely N-JOY and SHOW programjának a célja a gyermekek idegen nyelvi képességeinek, ismereteinek fejlesztése mellett, különböző kultúrák megismertetése és elfogadtatása, illetve a tanulók saját kultúrájának idegen nyelven történő bemutatásának elsajátítása. A programban ezért kiemelten fontosnak tartjuk az anyanyelvi beszélőkkel való találkozásokat, illetve intézményünk anyanyelvi tanáraival való együttműködést.

Az ötödik évfolyam még az általános intellektuális képességek erősítésének időszaka, de az általános képességek fejlesztésén túl el kell indulni a speciális képességek fejlesztése útján is. A program segítségével szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy minél több területbe kóstolhassanak bele a gyermekek (pl. idegenvezetés). Szélesedjen látókörük, számukra ismeretlen, új feladatokkal találkozzanak, ezáltal fejlődik énképük, önismeretük, illetve a kulturális hovatartozás érzése is.

A program megvalósítása során célunk továbbá az IKT eszközök tudatos használatának erősítése, újszerű feladatokon keresztül a motiváció fenntartása, illetve az érdeklődés felkeltése újabb területek iránt.

Fontosnak tartjuk a program megvalósítása alatt a kooperációs készségek fejlesztését, ösztönözzük egymás segítését, támogatását, akár mentorálását. A programba szeretnénk bevonni néhány 8. osztályos tanulót is, hogy a Vlog készítésnél segítsék társaikat.

A program segíti a gyermekek komplex személyiségfejlesztését. Fontos a tehetség szempontjából leglényegesebb személyiségvonások megerősítése és a kognitív folyamatok hatékonyabbá tétele. Ezen területek fejlesztésével, támogatásával igazi alkotókká válhatnak.

Beválogatás, tehetségazonosítás: A beválogatást, tehetségazonosítást az 5. évfolyam első félévében végezzük. A beválogatás több lépcsőben zajlik. Információkat gyűjtünk a szülőktől, a szaktanároktól is, illetve felmérjük a gyerekek igényét. A beválogatás fontos szempontja a tanuló egyéni motivációja.

A beválogatáshoz továbbá szükség van arra is, hogy objektív eszközökkel megállapítsuk a tanulók képességét. Ez azért fontos, hogy a tehetséggondozó program beindítása és megvalósítása során tisztában legyünk a tanulók képességeivel és ehhez mérten tervezzük a programot.

Terveink szerint beválogatunk olyanokat is, akik összeredményükben gyengébbek, de egy-két részterületen kimagasló eredményt érnek el, illetve kellőképpen motiváltak.

Várt eredmények: Célunk, hogy a tanulók frusztráció nélkül legyenek képesek megosztani véleményüket kultúrákról, kultúrák közti különbségekről. Képesek legyenek képviselni és bemutatni saját hazájukat, kultúrájukat más országok képviselőinek. Eredménynek könyveljük el, ha a gyerekek törekedni fognak a program megvalósítása során a jó teljesítményre, motivációjuk, érdeklődésük fenntartható lesz és hatékonyan dolgozzák fel az új ismereteket. Fontos, hogy a tanulók megedződjenek a feladathelyzetekben.

Tanulmányi kirándulás: A program szerves része a tanulmányi kirándulás. A kirándulás lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek játékosan megéljék, kipróbálják és megosszák egymással az elsajátított ismereteket, technikákat. Az intézményünk anyanyelvi tanáraival közösen megvalósított program biztosítja a „valós helyzet” élményét, továbbá a kirándulás jellegéből adódóan kiváló lazító program is.

 

 

Játék a matek tehetségműhely

 Műhelyvezető: Homoródi-Sörös Ildikó

 

 

 N-JOY and SHARE angol nyelvi tehetségműhely Műhelyvezető: Tóthné Benkő Mónika A program célja: Az angol nyelvi tehetségműhely N-JOY and SHOW programjának a célja a gyermekek idegen nyelvi képességeinek, ismereteinek fejlesztése mellett, különböző kultúrák megismertetése és elfogadtatása, illetve a tanulók saját kultúrájának idegen nyelven történő bemutatásának elsajátítása. A programban ezért kiemelten fontosnak tartjuk az anyanyelvi beszélőkkel való találkozásokat, illetve intézményünk anyanyelvi tanáraival való együttműködést.Az ötödik évfolyam még az általános intellektuális képességek erősítésének időszaka, de az általános képességek fejlesztésén túl el kell indulni a speciális képességek fejlesztése útján is. A program segítségével szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy minél több területbe kóstolhassanak bele a gyermekek (pl. idegenvezetés). Szélesedjen látókörük, számukra ismeretlen, új feladatokkal találkozzanak, ezáltal fejlődik énképük, önismeretük, illetve a kulturális hovatartozás érzése is.A program megvalósítása során célunk továbbá az IKT eszközök tudatos használatának erősítése, újszerű feladatokon keresztül a motiváció fenntartása, illetve az érdeklődés felkeltése újabb területek iránt.Fontosnak tartjuk a program megvalósítása alatt a kooperációs készségek fejlesztését, ösztönözzük egymás segítését, támogatását, akár mentorálását. A programba szeretnénk bevonni néhány 8. osztályos tanulót is, hogy a Vlog készítésnél segítsék társaikat.A program segíti a gyermekek komplex személyiségfejlesztését. Fontos a tehetség szempontjából leglényegesebb személyiségvonások megerősítése és a kognitív folyamatok hatékonyabbá tétele. Ezen területek fejlesztésével, támogatásával igazi alkotókká válhatnak.Beválogatás, tehetségazonosítás: A beválogatást, tehetségazonosítást az 5. évfolyam első félévében végezzük. A beválogatás több lépcsőben zajlik. Információkat gyűjtünk a szülőktől, a szaktanároktól is, illetve felmérjük a gyerekek igényét. A beválogatás fontos szempontja a tanuló egyéni motivációja.A beválogatáshoz továbbá szükség van arra is, hogy objektív eszközökkel megállapítsuk a tanulók képességét. Ez azért fontos, hogy a tehetséggondozó program beindítása és megvalósítása során tisztában legyünk a tanulók képességeivel és ehhez mérten tervezzük a programot.Terveink szerint beválogatunk olyanokat is, akik összeredményükben gyengébbek, de egy-két részterületen kimagasló eredményt érnek el, illetve kellőképpen motiváltak.Várt eredmények: Célunk, hogy a tanulók frusztráció nélkül legyenek képesek megosztani véleményüket kultúrákról, kultúrák közti különbségekről. Képesek legyenek képviselni és bemutatni saját hazájukat, kultúrájukat más országok képviselőinek. Eredménynek könyveljük el, ha a gyerekek törekedni fognak a program megvalósítása során a jó teljesítményre, motivációjuk, érdeklődésük fenntartható lesz és hatékonyan dolgozzák fel az új ismereteket. Fontos, hogy a tanulók megedződjenek a feladathelyzetekben.Tanulmányi kirándulás: A program szerves része a tanulmányi kirándulás. A kirándulás lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek játékosan megéljék, kipróbálják és megosszák egymással az elsajátított ismereteket, technikákat. Az intézményünk anyanyelvi tanáraival közösen megvalósított program biztosítja a „valós helyzet” élményét, továbbá a kirándulás jellegéből adódóan kiváló lazító program is.

 1. műhelyfoglalkozás 2017.10.17.

 • Éves munkaterv ismertetése, megvitatása
 • Műhelyfoglalkozások rendjének megbeszélése, közös szabályok megfogalmazása
 • Ötszavas bemutatkozás
  Minden játékos kap egy kis papírlapot, amelyre felír öt, rá jellemző tulajdonságot (négy igaz és egy hamis állítást ír önmagáról). Ezt követően összeszedjük a cédulákat, és egyenként felolvasva a cédulákon szereplő tulajdonságokat (igaz vagy hamis állításokat) megpróbáljuk kitalálni, hogy ki volt az „elkövető”. Kérhetjük, hogy a tippelő próbáljon indoklást is fűzni az ötletéhez: miért gondolja, hogy X Y írhatta az adott cetlit. A sikeres kitalálás után nyújtsa fel a kezét az író, és beszéljen arról röviden (amennyi a helyzetben kényelmes számára), hogy miért épp azt írt, amit.

 

 • Képességfa (év közben folyamatosan)
  A gyerekek az álló rajzlapra közösen rajzolnak egy fát. A fának annyi ága van, ahányan vannak a csoportban. Az ágak végére ráírják nevüket. Az ágakon lévő levelek egy- egy képességről, tudásról tanúskodnak. Több alkalommal történő beszélgetés nyomán kerülnek fel a levelek az ágakra. A levelekbe beírják a gyerekek a rájuk jellemző tudást, képességet. A fa kifüggeszthető, és amikor valamelyik gyerek úgy érzi, hogy az ágára új levelet rajzolhat, jelzi a csoportnak, majd felrajzolja és beírja a jelentését. A fa egész tanévben újabb levelekkel gyarapodhat.

   2-3. műhelyfoglalkozás 2017.11.07. és 2017.11.14.

 • Amerikai kultúra megismerése és ismertetése
  USA – North-Carolina, Texas, Arizona, California, Kansas, Alaska és Washington DC
 • Csoportalakítás
  2-3 fős csoportok kialakítása tanulói választás alapján
 • egy államról poszter készítése adott anyagokból
  Adott anyagok: információs lapok, képek, színes lapok, kartonok, színes ceruza, filctoll, ragasztó, olló, díszítő elemek
 • tervezés, projektmunka
 • prezentáció előkészítése, jegyzetek készítése

  A műhelyfoglalkozáson készült fotók: 

  

 MaTeh tehetségműhelyMűhelyvezető: Segesdiné Sárközi Anna
  


Témák:


- Csoportok kialakítása
Két csoportban folyik a műhelymunka, egyik csoport foglalkozásai hétfőn, a másik csoport foglalkozásaira szerdán kerül sor.
- Az egy története című kisfilm megnézése
- A filmben látottak megbeszélése, kiegészítése a magyarok által használt jelekkel.Témák:


- A tízes számrendszer helyi értékei, a tízes számrendszerben használt alaki értékek, valódi értékek
- Bináris jelrendszer használata napjainkban
- Kettes számrendszer helyi értékei, alaki értékei, valódi érték
- Átváltás kettes számrendszerből tízes számrendszerbe
- Számország bankkártya elkészítése színes lapból, helyiérték táblázattalTémák:


- Bináris jelrendszer napjainkban, bankkártya
- Játék: Kettes számország piacán értékesítés és vásárlás. Bankkártyába kettes számrendszerben a vásárlás értékének bejegyzése, majd a vásárlási kiadások és az eladott termékek értékének átszámolása tízes számrendszerbe, ellenőrzés az eladási és vásárlási oldal egyenlősége alapján.


Témák:


- Tengelyes szimmetria értelmezése
- Tengelyesen szimmetrikus ábrák készítése festékkel. Félbehajtott befestékezett lap két oldalának vizsgálata. Festékkel fonalkép készítése, az egyszerre elkészített két fonalkép szimmetriájának vizsgálata.
- Tabló készítése az elkészített tengelyesen szimmetrikus ábrákból.


Témák:


Tengelyes szimmetria a művészetben
- Tengelyes szimmetria a festészetben:
Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora c. képe
Viktor Vasarely képei
- Magyarország művészete:
hajfonatok, tarsolylemezek
- Tengelyes szimmetria a szobrászatban, építészetben
Klasszicista építészet Magyarországon: főúri kastélyok Dég, VajtaFoglalkozást tartó pedagógus: Szigetiné Csákvári Éva


Témák:


Tengelyes szimmetria a szobrászatban és az építészetben
- Tanulmányi kirándulás a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Emlékházba.Foglalkozást tartó pedagógus: Szigetiné Csákvári Éva
Kísérő pedagógus: Segesdiné Sárközi Anna


Témák:


- Tízes és kettes számrendszerről tanultak átismétlése, alaki, helyiértékek és valódi értékek vizsgálata.
- Hármas számrendszer helyiérték táblázatának elkészítése, a helyiérték táblázatba beírt alaki értékek alapján a hármas számrendszerben megadott szám átváltása tízes számrendszerbe.
- A tízes, kettes és a hármas számrendszer közötti összefüggések felismerése, megbeszélése
- Tízes számrendszerben megadott szám felírása kettes számrendszerben.

        

Időpont:

I. csoport: 2017. november 15.

II. csoport: 2017. november 20.

 

Témák:

- Tengelyes szimmetria értelmezése

- Tengelyesen szimmetrikus ábrák készítése festékkel. Félbehajtott befestékezett lap két oldalának vizsgálata. Festékkel fonalkép készítése, az egyszerre elkészített két fonalkép szimmetriájának vizsgálata.

- Tabló készítése az elkészített tengelyesen szimmetrikus ábrákból.

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola