Cikkek

Tájékoztató az étkezési térítési díjak befizetéséről (2)

Iskolai ebéd térítési díja mindkét iskolarészben - függetlenül a szolgáltatótól -      2017. január 1-től:

  • Szülő által fizetendő    (100%)     350 + ÁFA, bruttó    445,-  Ft/nap  
  • Kedvezményes       (50 %)    175 +ÁFA, bruttó    223.-  Ft/nap

A díjat az iskola szedi be az alább választható lehetőségek alapján:


  • BANKI ÁTUTALÁSSAL:  Kérjük, hogy az átutalásokat az alábbi számlaszámra szíveskedjenek küldeni:

Zöldliget Általános Iskola

UniCredit Bank     10918001-00000100-76770017

Megjegyzés rovatba kérjük beírni a gyermek nevét, osztályát, az időszakot, amelyre a fizetés vonatkozik. A befizetés összegét az iskola honlapján ide kattintva lehet megtalálni.


  • KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSSAL (sárga csekk)

A közlemény rovatba kérjük beírni a gyermek nevét, osztályát, az időszakot, amelyre a fizetés vonatkozik. (A csekket kérni kell a Titkárságon).


  • KÉSZPÉNZBEN a meghirdetett napokon.

 

Kérjük, hogy fizetésnél a banki átutalást – az Önök kényelme érdekében  – részesítsék előnyben.


Velence, 2017. január 3.

                                Czuppon István
                                      igazgató

 

A 2016/17. tanévben iskolai étkezési napok havonként
hónapok étkezési nap
január 21
február 20
március 22
április 16
május 22
június 7

A befizetés a tárgy hóra előre történik, a hiányzások a következő hónapban kerülnek levonásra. A napok száma módosulhat (pld. tanítási nélküli napok miatt).

Térítési díjkedvezmények
Az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján
• ingyenes étkeztetést biztosít az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani;
• A tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani.
• három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át.
A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell!

Igazolások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló ÉRVÉNYES határozat (A jogosultság időpontját figyelemmel kell kísérni. Lejárt határozat esetén teljes térítést kell fizetni, visszamenőleg nem tudjuk a kedvezményt érvényesíteni!)
- családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, a 14 éven felüli testvér másik iskolában tanuló iskolalátogatási igazolása.
- tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók esetén az orvosi igazolás, MÁK által kiállított igazolás, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a kedvezményes igazolásokat szeptember 25-ig leadni szíveskedjenek az iskola titkárságán.

Czuppon István
igazgató

Ebédbefizetés helyszíne, időpontja

 

 

Liget iskolarész: (Kis u.1.)

(Csak a Liget iskoarészben étkező tanulók számára)

2017. január 9. hétfő 7.30 – 9.00, 16.00 - 17.00

2017. január 10. kedd 7.30-9.00, 16.00 - 17.00

2017. január 11. szerda 7.30 - 9.00, 16.00 - 17.00
 Zöld iskolarész: (Bethlen G. u.)

2017.  január. 7:30 - 8:30

 

arrow animated

 

A Zöld iskolarészben januárban fizetendő térítési díjak ide kattintva
tekinthetők meg!

 

 

 

 

Nadap, óvoda:

 

(Csak a Zöld iskolarészben étkezők számára)

2016. 7.30 - 8.00

 

AKTUÁLIS ÉTLAPOK

 

 

 

 

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.