Cikkek

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatója

Tájékoztató a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben


Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!


Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt.

A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik vagy nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.


A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az intézménnyel. A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt.
A rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában. A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak:

  1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,
  2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,
  3. orvosi igazolás.


A vitás helyzetek megelőzése érdekében mellékelünk két igazolásmintát. Ha tanulót valamilyen okból a pedagógusok a tanítási idő vége előtt elengednek az iskolából, kérjük, hogy a jövőben fokozottan figyeljenek oda arra, hogy az 1. melléklet szerinti igazolást az intézmény állítsa ki és a pedagógus adja át a tanulónak. Kérjük, hogy a tanulók szüleinek a figyelmét is hívják fel pl. szülői értekezleten a jogszabályváltozásra, továbbá arra, hogy a tanulók tanítási idő alatti távolléte esetére a szülők előre állítsák ki a 2. melléklet szerinti igazolást gyermekük számára.
Ha az iskola a tanulóknak munkanapon tanítás nélküli napot ad ki és a nevelési-oktatási intézményben vezetői ügyeletet sem tartanak, akkor megfontolásra javasoljuk nagyobb lélekszámú települések esetén, hogy erről a helyi rendőrséget előzetesen tájékoztassák.
Felhívjuk az intézményvezetők figyelmét arra is, hogy szintén az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) „26. A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok" fejezetét.
A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményből való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatója az intézkedést foganatosító rendőrnek.

Melléklet: Az EMMI tájékozató teljes szövege, igazolásmintákkal

 

Tájékoztató a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik vagy nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.

A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az intézménnyel. A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt.

A rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában. A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak: 1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás, 2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás, 3. orvosi igazolás.

A vitás helyzetek megelőzése érdekében mellékelünk két igazolásmintát. Ha tanulót valamilyen okból a pedagógusok a tanítási idő vége előtt elengednek az iskolából, kérjük, hogy a jövőben fokozottan figyeljenek oda arra, hogy az 1. melléklet szerinti igazolást az intézmény állítsa ki és a pedagógus adja át a tanulónak. Kérjük, hogy a tanulók szüleinek a figyelmét is hívják fel pl. szülői értekezleten a jogszabályváltozásra, továbbá arra, hogy a tanulók tanítási idő alatti távolléte esetére a szülők előre állítsák ki a 2. melléklet szerinti igazolást gyermekük számára.

Ha az iskola a tanulóknak munkanapon tanítás nélküli napot ad ki és a nevelési-oktatási intézményben vezetői ügyeletet sem tartanak, akkor megfontolásra javasoljuk nagyobb lélekszámú települések esetén, hogy erről a helyi rendőrséget előzetesen tájékoztassák.

Felhívjuk az intézményvezetők figyelmét arra is, hogy szintén az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) „26. A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezetét.

A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményből való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatója az intézkedést foganatosító rendőrnek. 1. melléklet I G

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.