tehetsegpont logo


 

 

 

TEHETSÉGPONT A VELENCEI  ÁLTALÁNOS  ISKOLÁBAN


 

Pályázataink...

 

A korábbi évek során felmerült az igény arra, hogy iskolánk is Tehetségponttá váljon. A pedagógusokkal való közös gondolkodás és a számos felkészítő továbbképzést követően 2017 nyarán a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól megkaptuk a „Regisztrált Tehetségpont” címet. Az idei tanévben indítjuk el tehetséggondozó munkánkat az ötödik és harmadik évfolyamon matematika és angol nyelv területén, valamint a sportban tehetséges tanulók tanulmányi támogatását.

Játékos tehetséggondozás eszközparkjának bővítése a velencei általános iskolában


A tehetségpont kialakításával párhuzamosan kerestük a lehetőséget, hogy az általunk választott tehetségterületeken az eszközparkot is bővítsük. Ennek kapcsán intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása című NTP-TFJ-17 kódjelű pályázati kiírásra beadott A játékos tehetséggondozás eszközparkjának bővítése a velencei általános iskolában című pályázatunk a Támogató döntése alapján 550000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázati összegen 99 db térbeli, vizuális és logikai gondolkodást fejlesztő játékot tudunk beszerezni.


A beszerzésre kerülő társasjátékokat nem csak a tehetséggondozó foglalkozásokon, hanem tanórákon is alkalmazni szeretnénk, valamint alsó és felső tagozatban egy-egy társasjáték szakkör beindítását is tervezzük.
2017. október 16-án 16.30 órakor a Játssz most velünk! című nyertes pályázatunkat bemutató rendezvényünkön tájékoztatjuk a szülőket programjainkról.
A Matematika Tehetséggondozó Műhely első foglalkozására, csoportalakításra 2017. október 18-án 1345-kor kerül sor, míg az Angol Nyelvi Tehetséggondozó Műhely első foglalkozására és a csoportalakítására 2017. október 17-én 1345-kor várjuk szeretettel az érdeklődő ötödikes tanulókat.

 

A megnyitó rendezvényen előadott prezentáció

Dia1 Dia2 Dia3

Dia4 Dia5 Dia6

Dia7 Dia8 Dia9

Dia10 Dia11 Dia12

Dia13 Dia14 Dia15

A megnyitó rendezvényen készült fotók

 

 Pályázat csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a Baptista Tehetségsegítő Tanács tehetségalapjából történő finanszírozással

A baptista fenntartású intézményekben csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósításának támogatására a fenntartó, a Baptista Szeretetszolgálat, az általa alapított Baptista Tehetségsegítő Tanácson keresztül pályázatot írt ki. Céljuk a baptista iskolák tehetséges tanulóinak támogatása és a támogatott csoportos tehetségsegítő tevékenységek által a Baptista Tehetségsegítő Tanács jó gyakorlatainak bővítése.

A pályázat keretében egy 33 tanórányi időtartamú fejlesztő foglalkozássorozat, tehetségműhely és egy ehhez kapcsolódó tanulmányi kirándulás megvalósítására pályáztunk, amely minimum 8 maximum 16 diák bevonásával valósul meg.

Megvalósítási időszak: 2017. október 20. és 2018. május 30. között.

A Pályázaton legalább 100 000 Ft legfeljebb 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatás volt igényelhető. Intézményünk elnyerte a maximális 250 000 Ft támogatást.

A program neve: N-JOY and SHOW – angol nyelvi tehetségműhely

A program célja: Az angol nyelvi tehetségműhely N-JOY and SHOW programjának a célja a gyermekek idegen nyelvi képességeinek, ismereteinek fejlesztése mellett, különböző kultúrák megismertetése és elfogadtatása, illetve a tanulók saját kultúrájának idegen nyelven történő bemutatásának elsajátítása. A programban ezért kiemelten fontosnak tartjuk az anyanyelvi beszélőkkel való találkozásokat, illetve intézményünk anyanyelvi tanáraival való együttműködést.

Az ötödik évfolyam még az általános intellektuális képességek erősítésének időszaka, de az általános képességek fejlesztésén túl el kell indulni a speciális képességek fejlesztése útján is. A program segítségével szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy minél több területbe kóstolhassanak bele a gyermekek (pl. idegenvezetés). Szélesedjen látókörük, számukra ismeretlen, új feladatokkal találkozzanak, ezáltal fejlődik énképük, önismeretük, illetve a kulturális hovatartozás érzése is.

A program megvalósítása során célunk továbbá az IKT eszközök tudatos használatának erősítése, újszerű feladatokon keresztül a motiváció fenntartása, illetve az érdeklődés felkeltése újabb területek iránt.

Fontosnak tartjuk a program megvalósítása alatt a kooperációs készségek fejlesztését, ösztönözzük egymás segítését, támogatását, akár mentorálását. A programba szeretnénk bevonni néhány 8. osztályos tanulót is, hogy a Vlog készítésnél segítsék társaikat.

A program segíti a gyermekek komplex személyiségfejlesztését. Fontos a tehetség szempontjából leglényegesebb személyiségvonások megerősítése és a kognitív folyamatok hatékonyabbá tétele. Ezen területek fejlesztésével, támogatásával igazi alkotókká válhatnak.

Beválogatás, tehetségazonosítás: A beválogatást, tehetségazonosítást az 5. évfolyam első félévében végezzük. A beválogatás több lépcsőben zajlik. Információkat gyűjtünk a szülőktől, a szaktanároktól is, illetve felmérjük a gyerekek igényét. A beválogatás fontos szempontja a tanuló egyéni motivációja.

A beválogatáshoz továbbá szükség van arra is, hogy objektív eszközökkel megállapítsuk a tanulók képességét. Ez azért fontos, hogy a tehetséggondozó program beindítása és megvalósítása során tisztában legyünk a tanulók képességeivel és ehhez mérten tervezzük a programot.

Terveink szerint beválogatunk olyanokat is, akik összeredményükben gyengébbek, de egy-két részterületen kimagasló eredményt érnek el, illetve kellőképpen motiváltak.

Várt eredmények: Célunk, hogy a tanulók frusztráció nélkül legyenek képesek megosztani véleményüket kultúrákról, kultúrák közti különbségekről. Képesek legyenek képviselni és bemutatni saját hazájukat, kultúrájukat más országok képviselőinek. Eredménynek könyveljük el, ha a gyerekek törekedni fognak a program megvalósítása során a jó teljesítményre, motivációjuk, érdeklődésük fenntartható lesz és hatékonyan dolgozzák fel az új ismereteket. Fontos, hogy a tanulók megedződjenek a feladathelyzetekben.

Tanulmányi kirándulás: A program szerves része a tanulmányi kirándulás. A kirándulás lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek játékosan megéljék, kipróbálják és megosszák egymással az elsajátított ismereteket, technikákat. Az intézményünk anyanyelvi tanáraival közösen megvalósított program biztosítja a „valós helyzet” élményét, továbbá a kirándulás jellegéből adódóan kiváló lazító program is. 

1. Foglalkozás


Időpont: 2017. október 26.
Időtartam: 3 óra
Helyszín: 7b tanterme
Társasjátékok:
- Bang kártyajáték
Szabályok megismerése, alkalmazása, szerepek elfogadása, a játék során az egymásra figyelés fejlesztése, nyerő és vesztes helyzet elfogadása, egymás segítése, egymástól tanulás
- Cluedo, A klasszikus rejtélyek játéka
Szabályok megismerése, alkalmazása, a kizárásos gondolatmenet fejlesztése, figyelem javítása, nyerő és vesztes helyzet elfogadása
- Scotland Yard társasjáték
Szabályok megismerése, alkalmazása, a lehetőségek vizsgálatával a logikai gondolkodás fejlesztése, figyelem javítása, nyerő és vesztes helyzet elfogadása, együttműködési készség fejlesztése

Foglalkozást tartó pedagógus:
Segesdiné Sárközi Anna
Stillné Szabó Zoé


2. Foglalkozás

Időpont: 2017. november 23-.
Időtartam: 3 óra
Helyszín: 7b tanterme

Társasjátékok:
- Antivírus (egyéni játék)
Gondolkodás fejlesztése, útvonalak, lehetőségek keresése a megadott elemek mozgatásával.
- Kalózrejtő (egyéni játék)
Kombinációk keresése, figyelem javítása.
- Cluedo, A klasszikus rejtélyek játéka
Szabályok megismerése, alkalmazása, a kizárásos gondolatmenet fejlesztése, figyelem javítása, nyerő és vesztes helyzet elfogadása
- Malom táblajáték
Szabályok megismerése, alkalmazása, a lehetőségek vizsgálatával a logikai gondolkodás fejlesztése, figyelem javítása, nyerő és vesztes helyzet elfogadása, előre gondolkodás, lehetséges lépések végig gondolása

Foglalkozást tartó pedagógus:
Segesdiné Sárközi Anna
Szigetközi Tímea

 

3. Foglalkozás

Időpont: 2017. december 14.
Időtartam: 3 óra
Helyszín: 5b tanterme

Társasjátékok:
- Robot face race társasjáték
Figyelem fejlesztése a táblán a megfelelő színű robotfigurák megkeresésével
- Qwirkle játék
Formák, színek figyelésével teljes sorok kirakása. Figyelem fejlesztése, javítása.
- Cluedo, A klasszikus rejtélyek játéka
Szabályok megismerése, alkalmazása, a kizárásos gondolatmenet fejlesztése, figyelem javítása, nyerő és vesztes helyzet elfogadása

Foglalkozást tartó pedagógus:
Bozainé Szeip Krisztina
Segesdiné Sárközi Anna

 

4. Foglalkozás

Időpont: 2018. január 17.
Időtartam: 3 óra
Helyszín: 5/b tanterme
Foglalkozást tartó pedagógus: Bozainé Szeip Krisztina
Társasjátékok: Cluedo, Uno kártya, Tripple Domino, Anti-Vírus, Robot Face Race
Figyelem fejlesztése, a megismert szabályok alkalmazása. A közös játék során az együttműködési készség fejlesztése, vesztes helyzet elfogadása.

5. Foglalkozás

Időpont: 2018. február 28.
Időtartam: 3 óra
Helyszín: 5/b tanterme
Foglalkozást tartó pedagógus: Bozainé Szeip Krisztina
Társasjátékok: Uno kártya, Set kártya, Tripple Domino, Scotland Yard, Anti-vírus, Sztorikocka
Figyelem, logikus gondolkodás fejlesztése. Szabályok megismerése, alkalmazása. A kiosztott szerepek elfogadása a közös játék során. Az új játékok szabályainak gyakorlása.

6. Foglalkozás

Időpont: 2018. március 23.
Időtartam: 3 óra
Helyszín: 7b tanterme
Társasjátékok:
- Cluedo, A klasszikus rejtélyek játéka
Szabályok megismerése, alkalmazása, a kizárásos gondolatmenet fejlesztése, figyelem javítása, nyerő és vesztes helyzet elfogadása
- Mesterlogika
Kódfejtő játék. Logikai gondolkodás fejlesztése.
- Blokus
Stratégiai társasjáték. Síkban való tájékozódás, síkbeli látás fejlesztése.
Foglalkozást tartó pedagógus: Segesdiné Sárközi Anna

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola