englishmozanaplotamoptehetsegpontedzesekhatartalanultaborokado ujsag

Tájékoztató a 2019/20120-as tanévben 1. évfolyamos tanulók beiratkozásáról

A beiratkozás ideje: 2019. április 11-12. 8 órától 19 óráig.
A beiratkozás helye: Velence, Kis u. 1. (Liget iskolarész)
A beiratkozáshoz szükséges:

  • a gyermek TAJ- kártyája
  • a gyermek lakcímkártyája
  • az óvodai szakvélemény
  • kitöltött jelentkezési lap (innen letölthető)
  • nem magyar állampolgárság esetén az ezt igazoló dokumentum és a magyarországi tartózkodási engedély
  • nyilatkozat a kötelező erkölcstan/hit-és erkölcstan oktatásról (innen letölthető)

Törvényi háttér:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (4)

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.”

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.