englishmozanaplotamoptehetsegpontedzesekhatartalanultaborokado

Tájékoztatás a gimnáziumi két tanítási nyelvű osztályokba való bekerüléssel kapcsolatban


 

Felvételi tájékoztató a 2019/2020. tanévre

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium (OM 201733) felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2019/2020. tanévre azon tanulók számára, akik a 2018/2019-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2019/2020-as tanévben induló tagozatok:
Négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód: 0001) képzési területen.

A négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a választott célnyelvből legalább a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást várunk el.

A négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt a választott célnyelvből.

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási kódja: 001

A középiskolai felvételi eljárásrendje


A tanulókat felvételi vizsga alapján vesszük fel.
A felvételi eljárás során minden tanulmányi területen az elérhető maximális pontszám: 200 pont.
1. Egységes írásbeli felvételi vizsga
Formája:

 • központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A központi írásbeli feladatlapok elsősorban nem tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára: A Jelentkezési lap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról, a tanuló általános iskolájában és intézményünkben is átvehető.


Az Oktatási Hivatal által kiadott, a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.


A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2018. december 7.


Ha a tanuló több olyan középiskolába fog jelentkezni, ahol az egységesáltalános írásbeli vizsgán való részvétel feltétel a felvételi eljárásban, akkor a tanuló maga dönti el, melyik intézményben tesz írásbeli vizsgát. Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet központi felvételi írásbeli felvételi vizsgára!


A tanuló értékelését a felvételi eljárás során az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja.


Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (NKt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket, a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény az adottságaikhoz.

Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői, rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség iránti kérelmüket!


A központi felvételi írásbeli eredménye magyar nyelvből és matematikából az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 50%-át adja, maximum100 pontot.

Időpont:

 • írásbeli vizsga: 2019. január 19. 10:00 óra
 • pótló írásbeli: 2019. január 24. 14:00 óra

Pótló felvételi vizsgát az a tanuló tehet, aki az előző alkalommal neki fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt maradt távol a vizsgától.


2. Szóbeli vizsga


A szóbeli meghallgatásra minden, intézményünkbe jelentkező tanulót behívunk.
A szóbeli meghallgatás időpontja:
2019. február 25, 26, 27., 28., 08:00 órától
A szóbeli vizsga helye: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium (Velence, Kis u. 1.)

 

Online jelentkezés február 18-tól itt:  

 

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók a szóbeli meghallgatásra hozzák magukkal 8. évfolyamos

 •  ellenőrző könyvüket, (e-napló esetén nyomtatott változatot)
 •  B1, vagy B2 szintű nyelvvizsga bizonyítványt (amennyiben rendelkeznek ilyennel)
 •  csak abban az esetben kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot, amennyiben a felvételi értesítést nem elektronikus levélben kérik.

A szóbeli meghallgatás során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk angol és magyar nyelven.
A szóbeli vizsgarész az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 25%-át adja, maximum 50 pontot.


3. Hozott pontszámok


A hozott pontok számításakor az általános iskola 7. évfolyamán, év végén és a 8. évfolyamán elért félévi eredményeket vesszük figyelembe irodalomból és magyar nyelvből, történelemből, matematikából, idegen nyelvből. A hozott eredmények összege adja az összeredmény 25%-át, maximum 50 pontot.

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál:


A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük:

 • a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
 • a baptista felekezetű családból érkező diákokat
 • a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulókat
 • az iskolánkba járó vagy korábban itt végzett tanulók testvéreit
 • életvitelszerűen Velencén lakó diákokat

A felvételi eljárásban kivételes és egyedi elbírásában részesülhetnek azon tanulók, akik az általános iskolai tanulmányaikat intézményünkben folytatják, és tanulmányi eredményük, illetve nyelvi készségeik megfelelő szinten vannak.
Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola hirdetőtábláján és honlapján 2018. március 18-ig hozzuk nyilvánosságra. A Felvételi Központ értesítése után írásban értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket 2018. április 30-ig postázzuk.

4. A szóbeli vizsga követelményei:

Personal characteristics
• describing appearance
• describing character and personality
Friends and relationships
• friendship
• classmates
Family
• describing own family
• importance of family
Learning, education, the school system
• Hungarian school system
• language learning experience
• role of foreign languages
Free time activities
• reading (books, newspapers, libraries, Internet)
• TV, cinema, theatre, museums, exhibitions
• hobbies, pets
• music (listening to music, concerts, opera, playing an instrument)
Sports
• sporting activities
• favourite sports
• sports facilities
• the importance of sports in teenagers’ life
Health
• healthy lifestyle
• healthy and unhealthy diet/dishes
Transport
• advantages/disadvantages of the different means of transport
• Hungarian transport system
Hungary
• Hungary as a holiday destination
• major tourist attractions
• main places of interest
English-speaking countries
• general information, personal experiences
• role and importance of English language
• Is English a global language?

 

 

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola