A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 

  • Az étkezési térítési díjakat a szolgáltató(k) munkatársai szedik be minden hónapban 10-e után. A díjbeszedés időpontját az esedékesség előtt legalább három nappal az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján és az iskola épületeiben több helyen kifüggeszti. A túlfizetések a következő havi befizetéskor kerülnek elszámolásra.
  • Az étkezést írásban lehet lemondani az iskolatitkárnál.
  • A normatív kedvezményre való jogosultságokat a megfelelő iratokkal a szülőnek igazolni kell. A jogosultságot minden tanévben felül kell vizsgálni.
  • További támogatást az önkormányzat szociális bizottságánál lehet igényelni.

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola