Alkalmazottak listája

1. Pedagógus ált. iskolai tanító - testnevelés szakkollégium
2. Pedagógus anglisztika BA
3. Pedagógus angol nyelvtanár
4. Pedagógus biológia szakos áltaános iskolai tanár, angol nyelvtanár
5. Pedagógus ált. iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
6. Pedagógus anyanyelvi lektor
7. Pedagógus anyanyelvi lektor
8. Pedagógus logopédus, gyógypedagógus
9. Pedagógus magyar nyelv és irodalom, etika, ember és társadalmi ismeretek szakos tanár,
10. Pedagógus-igazgató Műszaki tanár - oligofrénped.szakos gyógyped.tanár - közokt.vez.-pedagógia szakos- isk.mentálhigiénés szakember- kistérségi tanügyigazg.szakértő
11. Pedagógus műszaki tanár, informatikus, oktatásinformatikus
12. Pedagógus ált. iskolai tanító, orosz szakkollégium
13. Pedagógus ált. iskolai tanító angol műveltségterület
14. Pedagógus ált. iskolai tanító, drámapedagógus
15. Pedagógus ált. iskolai tanító, differenciáló pedagógus
16. Pedagógus ált. iskolai tanító angol műveltségterület
17. Pedagógus ált. iskolai tanító, gyógypedagógus
18. Pedagógus ált. iskolai tanító, drámapedagógus
19. Pedagógus magyar nyelv és irodalom szakos ált. iskolai tanár
20. Pedagógus anglisztika BA
21. Pedagógus anyanyelv i lektor
22. Pedagógus ált. iskolai tanító, honismeret szakkollégium
23. Pedagógus ált. iskolai tanító, magyar nyelv műveltségterület
24. Pedagógus ált. iskolai tanító, angol nyelvtanár
25. Pedagógus egyetemi hallgató maramatika-fizika szak
26. Pedagógus angol nyelvtanár
27. Pedagógus pedagógia szakos nevelőtanár
28. Pedagógus Angol-földrajz szakos általános iskolai tanár
29. Pedagógus német szakos nyelvtanár
30. Pedagógus ált. iskolai tanító, biológia szakos tanár
31. Pedagógus ált. iskolai tanító, angol nyelvtanár
32. Pedagógus ált. iskolai tanító, informatika műveltségterület
33. Pedagógus -igh. ált. iskolai tanító, informatika műveltségterület
34. Pedagógus matematika, kémia, informatika szakos középiskolai tanár
35. Pedagógus ált. iskolai tanító, testnevelő, angol nyelvtanár
36. Pedagógus magyar nyelv és irodalom szakos ált. iskolai tanár, művelődésszervező
37. Pedagógus magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos ált. iskolai tanár, angol nyelvtanár
38. Pedagógus ált. iskolai tanító testnevelés műv.ter., gyógytestnevelő
39. Pedagógus ált.iskolai tanító ember és társ. műv.ter, angol szakfordító
40. Pedagógus ált. iskolai tanító, könyvtár szakkoll., vizuális nevelés műv.ter.
41. Pedagógus történelem-földraz szakos általános iskolai tanár
42. Pedagógus anglisztika BA
43. Pedagógus ált. iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom műv.ter.
44. Pedagógus-ig.h. angol nyelvtanár
45. Pedagógus földrajz szakos általános iskolai tanár, testnevelő
46. Pedagógus ének-zene szakos ált. iskolai tanár, karvezető
47. Pedagógus anyanyelvi lektor
48. Pedagógus matematika-földrajz szakos tanáe
49. Pedagógus ált. iskolai tanító, testnevelés és ember és társ. Műv.terült

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképesítése

 

Megnevezés: Munkakör: Szakképessítés:
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens Pedagógiai, gyógyped. asszisztens- ált.ápoló
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens pedagógia asszisztens
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő iskolatitkár közgazd.szakközépisk. - gyors-gépíró - irodavezető
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő rendszergazda műszaki tanár, informatikus, oktatásinformatikus
Megnevezés: Munkakör: Szakképessítés:
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens Pedagógiai, gyógyped. asszisztens- ált.ápoló
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens pedagógia asszisztens
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő iskolatitkár közgazd.szakközépisk. - gyors-gépíró - irodavezető
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő rendszergazda műszaki tanár, informatikus, oktatásinformatikus

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola