Tájékoztatás az iskolai étkezés igénybevételéről

Iskolánkban a Junior Vendéglátó Zrt. gondoskodik a gyermekek étkeztetésről.
Az iskola tanulói ebédet igényelhetnek.
A térítési-díj befizetés előre, minden hónap 10-éig a kijelölt napokon történik az iskola aulájában. A konkrét időpontot közzé tesszük az iskolai faliújságon, valamint a honlapon (www.zoldligetsuli.hu)
A szolgáltató az igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, tanulói jogviszony megszűnésekorvisszafizetés történik.
A térítési díj fizetésének elmaradása esetén (1 hónapon túli tartozás) az étkezést a gyermek számára a szolgáltató nem biztosítja.
A megbetegedést a szülőnek telefonon vagy személyesen az osztályfőnöknél. illetve az iskolatitkárnál a hiányzás napján 8 óráig jeleznie kell, mert utána már arra a napra nem tudjuk figyelembe venni a hiányzást. Amennyiben az iskolai étkeztetést nem kívánják igénybe venni, akkor azt kérjük írásban jelezni a megszűnést megelőzően legalább 2 nappal!


Az iskolai étkezések térítési díjai:


Az önkormányzati rendelet az alábbiak szerint állapítja meg az általános iskolában az étkezés térítési díjait 2013/14-es tanévben, szeptember 1-jétől:

  • Étkezés térítési díja 100%, 528.- Ft/nap
  • Kedvezményes 50 % 202.- Ft/nap

(A velencei önkormányzat minden gyermek étkezéséhez 123.- Ft/adag összeggel járul hozzá)


Térítési díjkedvezmények


Az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján
• ingyenes étkeztetést biztosít az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani; (Határozat szerint)
• A tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani.
• három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 5O%-át.
A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT IGAZOLNI KELL!

Igazolások:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló ÉRVÉNYES határozat, (ha tanév közben lejár a határozat, és a szülő nem ad le újat, a kedvezmény automatikusan megszűnik)
  • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, a 14 éven felüli testvér másik
  • iskolában tanuló iskolalátogatási igazolása.
  • tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók esetén az orvosi igazolás, MÁK által kiállított igazolás, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Sj Popup

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.